Naša vizija

NASAVIZIJA

Ideja za rad dogodila se 2012 godine kada se oformila mala grupa studenata koja je svakodnevno učila s djecom, pomagala im u savladavanju gradiva te uočila da mogu napraviti puno više.

Od tada do danas se svakodnevno radi s djecom, povećava se i broj volontera kao i broj djece kojima je potrebna pomoć.

Ono što nam je cilj, i na čemu svakodnevno radimo, je otvaranje Centra znanja. Centra gdje će djeca moći dolaziti svaki dan, u dvije smjene. Mjesto gdje će imati adekvatan prostor i ambijent za učenje, razgovor i druženje.

Možemo reći da smo na pola puta ka ostvarenju cilja. Sestre Milosrdnice sv. Vinka Paulskog su nam omogućile prostor za predviđeni rad.  Kako bi Centar mogao započeti s radom potreban je dovoljan broj volontera kako bi mogli ostvariti potrebnu kvalitetu rada.

Nadamo se i vjerujemo da ćemo to ostvariti u nadolazećoj godini! 🙂